Nadine Beuzenberg

Nadine is: toegankelijk, energiek,  praktisch, fris en authentiek

Nadine biedt: coaching in eigenheid, oorspronkelijkheid en echtheid

Nadine levert: inspiratie, inzicht, handvatten en actie

Symbool voor mijn manier van werken staat de giraffe, het landdier met het grootste hart. Het symbool dat Marshall Rosenberg gebruikt voor compassievolle taal naar jezelf en de ander. Waarin je verbinding maakt, aandacht hebt en waarin je intenties duidelijk zijn. Deze taal vormt voor mij de basis in mijn werk als coach.

Mijn coaching richt zich op het stimuleren van jezelf zijn, handelen naar dat wat jij belangrijk vindt en waar jij voor wilt staan. Ik gebruik daar onder andere het stermodel van de zes ontwikkelniveaus voor om zo tot de kern van jouw vraag te komen. De zes niveaus zijn je gedachte, je gedrag, de interactie met jouw omgeving, jouw gevoelens, je fysieke ervaring en zingeving. Deze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Door deze aandacht te geven, erbij stil te staan, te doorleven en mee te spelen zul je merken dat je dichter bij jezelf komt. Je raakt bewuster van wat je wilt en waar je voor staat.